Steunraadsleden

De raadsfracties kunnen geholpen worden door steunraadsleden. Steunraadsleden helpen de fracties bij het voorbereiden op de besluitvorming in de raadsvergaderingen. Hiervoor wonen de steunraadsleden als lid de raadscommissie bij. De gemeenteraad van Vlaardingen heeft 8 steunraadsleden.