Nieuwsbrief gemeenteraad - week 24 2022

In deze nieuwsbrief informeren wij u over de activiteiten van de gemeenteraad, we blikken terug op gehouden vergaderingen van de Raadscommissie en de gemeenteraad en u leest geregeld een interview met een Vlaardings (steun)raadslid.

Terugblik 

Gemeenteraad bezoekt Babberspolder/Ambacht

Foto Babberspolder Ambacht 1

Een onderdeel van het inwerkprogramma van de nieuwe raad is kennismaken met de stad. Een delegatie van de gemeenteraad heeft donderdag 9 juni een bezoek gebracht aan Babberspolder/Ambacht. De raadsleden werden ontvangen in het wijkgebouw aan de Rotterdamseweg waar onder het genot van een broodje en een drankje een introductie werd gegeven door het Buurtpunt Groot Ambacht. Zij hebben uitgelegd wat zij als Buurtpunt betekenen voor de wijk en wat er zoal georganiseerd wordt. Daarnaast hebben zij de raad uitgenodigd om nog eens op bezoek te komen voor een uitgebreidere uitleg. Daarna is de delegatie op de fiets gestapt richting Babberspolder West. Hier werd het een en ander verteld over de Snaaijer door de werkgroep Samen Sterk en de gebiedscoördinator van Waterweg Wonen. De Snaaijer en een deel van Babberspolder West is gebouwd in de jaren ‘40 na de Tweede Wereldoorlog met een minimum aan bouwmaterialen. Kenmerkend zijn de witte flats, mooi gelegen deels langs het water en de dijk, maar kwalitatief toe aan herontwikkeling. Dit gebied wordt over een aantal jaar vernieuwd.

Foto Babberspolder Ambacht 2

Vervolgens is de groep verdergegaan naar Park Nieuwelant. Bij de herinrichting van het park stonden de bewoners aan het stuur. De Sociale Wijkonderneming vertelde over het speeleiland en het Calasthenicspark dat is aangelegd. De volgende stop was in Babberspolder Oost, ook wel Muwi 1 genoemd. Waterweg Wonen gaf een toelichting op dit gebied. Ze zijn bezig met een herontwikkeling, waarbij 700 woningen verbeterd worden door een mix van ingrepen en een leefbaarheidsaanpak. De bewoners van Muwi 1 zijn samenwerkingspartner in deze verbeterslag. Muwi 1 is één van de vier gebieden in Vlaardingen die benoemd zijn als aandachtsgebied. Een aantal goede initiatieven werd toegelicht, zoals de weggeefhoek waarbij bewoners spullen weg kunnen geven aan anderen die iets nodig hebben. Ook zijn er wijkkanjers actief in de buurt. Wijkkanjers zijn bewoners van de wijk Muwi 1 die zich vrijwillig inzetten om de wijk schoon, heel en veilig te houden. De laatste stop was in Oud Ambacht. Hierbij werd een toelichting gegeven door het bestuur van het bewonersplatform Oud Ambacht op het burgemeester de Bordesplein. Het bewonersplatform zet zich in voor ontmoeting en verbinding voor bewoners. Het buurtplatform werkt samen met de gemeente aan een buurtvisie voor een deel van de buurt. Volgende keer maakt de gemeenteraad kennis met VOP, Centrum en Oostwijk.

Agenda

Op donderdag 16 juni om 20.00 uur vindt de Raadsvergadering plaats op het Stadhuis. U bent van harte welkom om deze Raadsvergadering bij te wonen. De volgende onderwerpen staan op de agenda: 

 • Toelating en installatie van een tijdelijk raadslid
 • Benoemen leden Auditcommissie;
 • Zienswijzen begroting 2023 gemeenschappelijke regelingen;
 • Benoeming leden in diverse gemeenschappelijke regelingen;
 • Verordening fractievergoedingen 2022;
 • Opheffen geheimhouding documenten;
 • 8ste wijziging Algemene Plaatselijke Verordening (APV) Vlaardingen 2019;
 • Bestemmingsplan Maasoeverzone, 2e herziening;
 • Nota Grondbeleid 2022;
 • Bestemmingsplan Groot Vettenoord en het Volkstuinencomplex, eerste herziening & bestemmingsplan Vergulde Hand Oost, eerste herziening;
 • Kunstgrasinfill.

Wilt u de vergadering online volgen? Klik op ‘Live’ op vlaardingen.raadsinformatie.nl en u kunt de vergadering volgen met geluid. Hier vindt u ook de agenda en de bijbehorende stukken.

Overige vergaderingen juni 2022:

 • Raadscommissie 23 juni
 • Raadscommissie 30 juni

Sprekersplein

Wilt u de gemeenteraadsleden uw standpunt over een onderwerp vertellen, dan is er de mogelijkheid tot inspreken. Dit kan voorafgaand aan de vergaderingen van de Raadscommissie op het sprekersplein van 19.30 tot 20.00 uur. Wilt u inspreken? Meld u dan aan bij de griffie voor 12.00 uur op de dag van de vergadering via griffie@vlaardingen.nl