Openbare besluiten van 6 oktober 2020

Beantwoording aanvullende artikel 34 vragen AOV over het begrotingstekort

Het college van burgemeester en wethouders heeft de beantwoording aanvullende artikel 34 vragen van de AOV fractie over het begrotingstekort vastgesteld. 

Bijlage:

Toelichting: 

Het AOV heeft het college van burgemeester en wethouders vervolgvragen gesteld over de omvang van het begrotingstekort, de financiële onzekerheden die de komende jaren op de gemeente af komen en de afspraak met de Provincie over de begrotingsscan. Het college legt in de antwoorden uit hoe het begrotingstekort dat benoemd staat in het Herstelplan is opgebouwd. Daarnaast onderschrijft het college de onzekerheden die de komende jaren op financieel gebied op ons af komen en legt uit hoe hierover gerapporteerd wordt. Het college zet volop in om de financiën helder te krijgen en met elkaar te werken aan financieel herstel.

Zaterdagmarkt deels ook op Schoutplein

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten de locatie van de zaterdagmarkt met ingang van 10 oktober 2020 te wijzigen en gedeeltelijk te verplaatsen van het Veerplein naar het Schoutplein. 

Toelichting: 

Met ingang van zaterdag 10 oktober 2020 staat de zaterdagmarkt tijdelijk voor een deel op het Veerplein en een deel van het Schoutplein. Dit is om de bezoekers van de markt beter te verspreiden over de markt, zodat de 1,5 meter afstand beter te realiseren is. De Coöperatie Weekmarkten Vlaardingen U.A. is hierover geïnformeerd.

Raadsmemo Groeifonds en Investeren in de regio

Het college van burgemeester en wethouders heeft de raadsmemo Groeifonds en Investeren in de regio vastgesteld.

Bijlage: 

Toelichting: 

Het college van burgemeester en wethouders informeert de gemeenteraad over de oprichting van het Nationaal Groeifonds en de wijze waarop binnen de regio en provincie wordt samengewerkt om tot een strategische voorstel en uitwerking van plannen te komen. Het Nationaal Groeifonds moet gaan bijdragen aan economische groei op de langere termijn. Naar aanleiding van de aankondiging van het fonds is de Metropoolregio Rotterdam Den Haag in het najaar van 2019 gestart met het traject Investeren in de Regio. Dit traject heeft tot doel om bestaande en uitgewerkte plannen in de metropoolregio (in) samen(hang) te brengen en voor het fonds in aanmerking te laten komen. Ook dient het traject om een sterke regionale coalitie van kennisinstellingen, bedrijven en overheden te vormen, die deze plannen ondersteunt. Tot slot is het doel om voor deze plannen van de regio ook breder dan dit fonds bij het Rijk te lobbyen. 

Definitief besluiten tot verkoop van Erasmusplein 2

Het college van burgemeester en wethouders heeft definitief besloten tot verkoop van het pand Erasmusplein 2. 

Toelichting: 

Het college van burgemeester en wethouders heeft de verkoop van het pand Erasmusplein 2 voor wensen en en bedenkingen aan de gemeenteraad voorgelegd. De gemeenteraad heeft geen wensen en bedenkingen geuit, zodat het college definitief heeft besloten tot verkoop. De huidige huurder, Stichting Wijzer in Opvang, is van dit besluit op de hoogste gesteld. De huurovereenkomst blijft gerespecteerd en gaat over op de nieuwe eigenaar.