Openbare besluiten van 5 januari 2021

Openbare besluiten uit de vergadering van het college van burgemeester en wethouders.

Vergunning overbrengen explosieven locatie Zevenmanshaven Oost 139

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten de vergunning te verlenen voor het overbrengen van explosieven naar de locatie Zevenmanshaven Oost 139 te Vlaardingen.

Toelichting:

Het college van burgemeester en wethouders heeft een overbrengingsvergunning afgegeven aan een bedrijf dat de binnenzijde van tanks gaat schoonmaken op een locatie aan de Zevenmanshaven Oost 139. Bij dit schoonmaken werkt het bedrijf met explosieve stoffen voor civiel gebruik. De vergunning is afgegeven tot 31 december 2021. Binnen de inrichtingsgrenzen van het bedrijf worden en mogen geen explosieven worden opgeslagen. Er wordt alleen gebruik gemaakt van een (dag)werkvoorraad. De DCMR heeft de aanvraag beoordeeld en positief geadviseerd.

Raadsmemo overzicht stand van zaken diverse items op het gebied van wonen in de regio 

Het college van burgemeester en wethouders heeft de raadsmemo overzicht stand van zaken diverse items op het gebied van wonen in de regio vastgesteld. 

Bijlage:

Toelichting:

Het college van burgemeester en wethouders informeert de gemeenteraad met een raadsmemo over de stand van zaken op het gebied van wonen binnen het Samenwerkingsverband Wonen regio Rotterdam (SvWrR). Dit samenwerkingsverband bestaat uit veertien gemeenten: Albrandswaard, Barendrecht, Brielle, Capelle aan de IJssel, Hellevoetsluis, Krimpen aan den IJssel, Lansingerland, Maassluis, Nissewaard, Ridderkerk, Rotterdam, Schiedam, Vlaardingen en Westvoorne. Het betreft zaken als: woningbouwtaakstelling, woonruimteverordening, verkregen subsidies, het bouwmanifest en de regionale woonvisie.

Regeling reiskostenvergoeding woon- werkverkeer

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten: 

  • de huidige regeling reiskostenvergoeding woon- werkverkeer in te trekken,
  • de nieuwe regeling reiskostenvergoeding woon- werkverkeer vast te stellen.

Toelichting:

Het college van B&W heeft de gewijzigde regeling reiskosten woon-werkverkeer vastgesteld. Vanaf 1 januari 2021 ontvangen medewerkers van de gemeente Vlaardingen daardoor niet langer een vaste reiskostenvergoeding voor woon-werkverkeer, maar een vergoeding voor de daadwerkelijke reisbewegingen woon- werkverkeer. Deze aangepaste regeling past bij de huidige en toekomstige situatie waarbij hybride werken de norm is. 

Strategisch Informatiebeveiligingsbeleid gemeente Vlaardingen 2021- 2023

Het college van burgemeester en wethouders heeft:

  • het Strategisch Informatiebeveiligingsbeleid gemeente Vlaardingen 2021- 2023 vastgesteld en
  • raadsmemo Strategisch informatiebeveiligingsbeleid gemeente Vlaardingen 2021-2023 vastgesteld. 

Bijlage:

Toelichting:

Het college van burgemeester en wethouders heeft het Strategisch Informatiebeveiligingsbeleid gemeente Vlaardingen (2021-2023) vastgesteld. Hiermee voldoet het informatiebeveiligingsbeleid van de gemeente aan de gestelde eisen en standaarden van de Baseline Informatiebeveiliging (BIO). De richtlijnen en regels geven concrete handvatten om de informatiebeveiliging binnen de gemeente blijvend te optimaliseren.