Openbare besluiten van 22 september 2020

Agenda met toelichting en stemadvies Algemene Ledenvergadering VNG d.d. 25 september 2020 

Het college van burgemeester en wethouders heeft: 

  1. Ingestemd met de in de oplegnotitie opgenomen stemadviezen,
  2. Besloten de gemeentesecretaris te machtigen de gemeente Vlaardingen in de Algemene Ledenvergadering te vertegenwoordigen.

Toelichting:

Op 25 september vindt de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van de VNG plaats. Voor deze vergadering is de agenda voorzien van een toelichting met stemadvies. Gemeentesecretaris Erwin Stolk zal de gemeente Vlaardingen tijdens deze vergadering vertegenwoordigen.

Kwijtschelden huur maart, april en mei 2020 amateursportverenigingen 

Het college van burgemeester en wethouders heeft: 

  1. Besloten aan amateursportorganisaties de huur van de sportaccommodatie kwijt te schelden gedurende de periode van 1 maart 2020 tot 1 juni 2020 om in aanmerking te komen voor de Tegemoetkoming Verhuurders Sportaccommodaties, 
  2. Besloten de tegemoetkoming verhuurders sportaccommodaties, conform de Beleidsregel tegemoetkoming verhuurders sportaccommodaties COVID-19 aan te vragen.

Toelichting:

Beleidsregel Tegemoetkoming Verhuurders Sportaccommodaties
Net als vele andere sectoren is de sport hard geraakt door de gevolgen van de maatregelen om de verspreiding van COVID-19 tegen te gaan. De amateursportverenigingen worden geconfronteerd met een omzetdaling.. Het Rijk heeft een tegemoetkoming in het leven geroepen voor verhuurders van sportaccommodaties om daarmee de huur voor amateursportverenigingen te kunnen kwijtschelden. Het Rijk heeft voor de ‘tegemoetkoming verhuurders sportaccommodaties’ in totaal € 89,5 miljoen uitgetrokken. Mocht dit bedrag niet voldoende zijn om alle verhuurders tegemoet te komen, dan zal het Rijk minder verstrekken dan de gemeente aanvraagt. Mocht de gemeente om die reden de huur niet volledig vergoed krijgen, dan is de gemeente genoodzaakt het niet vergoede deel alsnog bij de sportorganisaties in rekening te brengen. Dit wordt ook aan de amateursportorganisaties gemeld.

Ontwerp-aanwijzingsbesluiten voor aanbiedplaatsen ondergrondse inzamelvoorzieningen restafval, glas en papier  

Het college van burgemeester en wethouders heeft: 

  1. Ontwerp-aanwijzingsbesluit voor aanbiedplaatsen ondergrondse inzamelvoorzieningen restafval en glas en papier bij stortkokerflats in eigendom van Waterweg Wonen, vastgesteld,
  2. Ontwerp-aanwijzingsbesluit voor aanbiedplaatsen ondergrondse inzamelvoorzieningen voor glas en papier, vastgesteld,
  3. Alvorens definitieve aanwijzingsbesluiten te nemen, toepassing te geven aan de Uniforme openbare voorbereidingsprocedure conform het bepaalde in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht,
  4. Besloten de bijgevoegde ontwerp-aanwijzingsbesluiten conform afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht te publiceren.

Toelichting:

Het college heeft het ontwerp-aanwijzingsbesluit voor aanbiedplaatsen van ondergrondse inzamelvoorzieningen voor restafval, glas en papier, bij stortkokerflats in eigendom van Waterweg Wonen, vastgesteld. Het gaat om 31 restafval containers, 6 glascontainers en 6 papiercontainers bij 18 flats in eigendom van waterweg Wonen. 

Ook is het aanwijzingsbesluit voor de aanbiedplaatsen van ondergrondse inzamelvoorzieningen voor glas en papier vastgesteld.  Het betreft het realiseren van 7 nieuwe brengpunten (Afval Apart Punten (AAP-en)) voor glas en papier in de stad, met op elk brengpunt een ondergrondse container voor glas en een ondergrondse container voor papier. 

Beide besluiten komen voort uit het Actieplan halvering restafval Vlaardingen 209 dat de raad op 19 december 2019 vaststelde. 

Beantwoording artikel 34-vragen over historische lamp 

Het college van burgemeester en wethouders heeft de beantwoording artikel 34-vragen van de heer Hoogendijk over historische lamp vastgesteld. 

Bijlage:

Toelichting: 

Het college heeft naar aanleiding van de gestelde vragen gekeken of de huidige moderne lamp aan de Waalstraatzijde van het stadhuis vervangen kan worden door een lamp met een meer historische uitstraling. Het college vindt dat dat op deze plek inderdaad meer passend is en zorgt voor vervanging van de moderne lamp.