Burgemeester gezocht

De gemeente Vlaardingen zoekt een nieuwe burgemeester. Op 28 januari 2021 heeft de gemeenteraad de profielschets voor een nieuwe burgemeester vastgesteld. Ook de vacature voor het ambt van burgemeester van de gemeente Vlaardingen is opengesteld.

Welkom in Vlaardingen!

Vlaardingen is een stad van 73.000 inwoners, met de charme van een dorp en de uitdagingen van een grote stad. De gemeenschap is hecht, we zoeken graag de gezelligheid op. Sociaaleconomisch en op het gebied van veiligheid moet er stevig aangepakt worden. We zoeken voor onze stad een ervaren bestuurder die van wanten weet en optreedt als dat nodig is. Een authentieke persoonlijkheid met natuurlijk gezag, die oog heeft voor wat er leeft onder de mensen. 

De gemeente Vlaardingen zoekt een nieuwe burgemeester. Momenteel heeft Vlaardingen een waarnemend burgemeester, de heer Bas Eenhoorn. Nu de profielschets is vastgesteld is ook de vacature opengesteld door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en kunnen geïnteresseerden solliciteren op de vacature.

Op deze webpagina vindt u het raadsvoorstel, raadsbesluit, de profielschets en een informatiepakket.

In het informatiepakket vindt u informatie over: 

  • De bestuurlijke achtergrond van Vlaardingen; 
  • Openbare orde en veiligheid; 
  • De planning en controlcyclus;
  • Verordeningen en werkwijze van de gemeenteraad;
  • Inbreng van basisscholen voor de profielschets. 

Bent u geïnteresseerd in de vacature burgemeester van Vlaardingen? U kunt solliciteren via de website van de provincie Zuid-Holland.

Profielschets

Informatiepakket

Hieronder vindt u de inhoud het informatiepakket (pdf, 77 kB).

Bestuurlijke achtergrondinformatie

01. Contextomschrijving van de omgeving waarin de burgemeester werkt (pdf, 392 kB)
02. Toekomstvisie Vlaardingen 2020-2040 (pdf, 2 MB)
03. Coalitieakkoord 2019-2022 Handen uit de mouwen (pdf, 727 kB)

Openbare orde en veiligheid

04. Integraal veiligheidsplan 2020-2023 (pdf, 263 kB)
05. Beleidsnotitie bestuurlijke aanpak ondermijning in Vlaardingen (pdf, 1MB)
06. Buurtpeiling Veiligheid Vlaardingen 2019 (pdf, 977 kB)
07. Algemene Plaatselijke Verordening Vlaardingen 2019 (pdf, 2 MB)

Planning en controlcyclus

08. Herstelplan (pdf, 2 MB)
09. Kadernota 2020 (pdf, 322 kB)
10. Meerjarenbegroting 2021-2024 (pdf, 4 MB)
11. Ombuigingsvoorstellen behorende bij de meerjarenbegroting 2021-2024 (pdf, 3 MB)

Verordeningen werkwijze gemeenteraad

12. Reglement van orde van de gemeenteraad van Vlaardingen 2019 (pdf, 451 kB)
13. Verordening op de vertrouwenscommissie en de commissie voor het voeren van het  klankbordgesprek met de burgemeester Vlaardingen 2020 (pdf, 208 kB)

Inbreng basisscholen

14. Inzending 1: Openbare Daltonschool De Klinker:

15. Inzending 2: IKC ’t Palet (jpg, 227 kB)
16. Inzending 3: IKC Prins Willem Alexanderschool: